Reciclarea este un proces de schimbare a materialelor (deșeurilor) în produse noi, în scopul prevenirii consumului de materiale potențial folositoare, pentru a reduce consumul de materii prime proaspete, consumul de energie, poluarea aerului (produsă de incinerarea deșeurilor) și poluarea apei (produsă de deversarea deșeurilor), prin reducerea nevoii de eliminare "convențională" a deșeurilor și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în cazul producerii de materiale noi. Reciclarea este o componentă-cheie a metodelor moderne de reducere a deșeurilor și este una dintre cele trei componente a metodei de reducere a deșeurilor "Economisește, Reutilizează și Reciclează".

Nivelul cel mai profund de înțelegere a ecologiei este înțelegerea că suntem parte dintr-un mare întreg, cosmic, din univers.

Fritjof Capra

 

Reciclează

recicleazaO altă formă de reciclare este salvarea anumitor materiale ce se găsesc în produse complexe, fie din cauza valorii lor intrinsece, de exemplu: plumb (din baterii auto sau aur de la componentele de calculator) sau din cauza naturii lor periculoase, de exemplu eliminarea și reutilizarea mercurului din diverse obiecte.

 

Participă activ

recicleaza 1Materiale reciclabile sunt reprezentate de mai multe produse: sticlă, hârtie, metal, plastic, textile și electronice. Materialele ce pot fi reciclate sunt aduse la un centru de colectare sau preluate de firme specializate, apoi sortate, curățate și transformate în noi materiale care se întorc în producție.

 

De ce sa reciclăm

recicleaza 2În sensul cel mai strict, reciclarea de materiale ar produce o cantitate nouă de material care provine de la un produs deja utilizat. De exemplu, hârtia de birou deja folosită se va transforma într-o nouă hârtie de birou sau polistirenul folosit într-un nou polistiren. Cu toate acestea, transformarea în același produs este adesea dificilă sau prea costisitoare și de exemplu hârtia este transformată într-un produs care necesită o procesare mai ieftină: cartonul. Și astfel, accesul la resurse naturale poate fi prelungit, pădurile vor continua să se înalțe mai verzi, materialele reziduale vor fi prezente în cantitate mai mică în natură ceea ce va genera o calitate superioară mediului.

Foto: www.PhotoRack.Net

 
 
 
 
Back to top